3. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Czwartek, 17 grudnia: Powiedz ludziom, że kocham ich

17/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Słuchając rodowodu Jezusa, uczymy się szacunku do wszystkich ludzi – znanych i nieznanych, bliskich i obcych. W każdej Mszy Świętej modlimy się po przeistoczeniu za wielu różnych ludzi. Jezus umarł za wszystkich – Eucharystia, która uobecnia Jego śmierć i zmartwychwstanie ma nas nauczyć szacunku do wszystkich ludzi.
„Modlitwy wstawiennicze wyrażają (…) prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim, jak i ziemskim oraz że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje Ciało i Krew” (OWMR 79).
„Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia (sióstr i) braci; oświeć nas światłem swego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych, spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata” (Piąta modlitwa eucharystyczna).