3. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Poniedziałek, 14 grudnia: Baranek Boży gładzi nasze grzechy

14/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
W dzisiejszej homilii wyjaśniamy znaczenie ofiary Chrystusa. Mszę Świętą nazywamy czasami Ofiarą Eucharystyczną. Jezus jest Barankiem złożonym w ofierze za nasze grzechy. Ofiara Jezusa daje nam zbawienie. Ta Najświętsza Ofiara Baranka Bożego ponawia się w każdej Mszy Świętej. Jesteśmy zaproszeni, by tę Ofiarę składać razem z Jezusem.
„Znaczenie tej modlitwy [eucharystycznej] polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w składaniu Ofiary” (OWMR 78).
„Następnie celebrans, trzymając nad pateną albo nad kielichem Chleb eucharystyczny, ukazuje go wiernym i zaprasza ich na Ucztę Chrystusa. Posługując się ustalonymi słowami ewangelicznymi, razem z ludem wyraża akt pokory” (OWMR 84).