Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

4. tydzień Adwentu

Homilia do dzieci
21/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
We wprowadzeniu do mszy warto podkreślić, że to już ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem (za nami już cztery niedziele Adwentu, dzisiaj poniedziałek ostatniego, niepełnego tygodnia). Już w czwartek wigilia a potem będziemy świętować urodziny Jezusa. W naszym adwentowym poznawaniu Mszy Świętej zbliżymy się dzisiaj do tajemnicy miłości Pana Boga.
Homilia do dzieci
22/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilisty jest dzisiaj kształtowanie postawy wdzięczności. Dziękujemy Bogu i ludziom. Eucharystia jest dziękczynieniem. Maryja, śpiewając „Wielbi dusza moja Pana” uczy nas dziękczynienia. Można przygotować słownik łaciński i grecki, by razem z dziećmi odkryć znaczenie słów dziękować i wielbić, można skorzystać ze słownika internetowego w telefonie. Po komunii świętej zapowiadamy chwilę ciszy na osobiste dziękczynienie i wspólny, dziękczynny śpiew. „Po rozdaniu Komunii Świętej, zależnie od okoliczności, celebrans i wierni przez pewien czas modlą się w ciszy. Jeśli okaże się to stosowne, całe zgromadzenie może też wykonać psalm lub inną pieśń pochwalną albo hymn” (OWMR 88).
Homilia do dzieci
23/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
W dzisiejszej homilii podsumowujemy tegoroczne adwentowe rozważania na temat Eucharystii. W tych parafiach, gdzie ostatnią mszę roratną odprawia się rano 24 grudnia można dzisiaj to podsumowanie pominąć i przenieść na jutro. Można wykorzystać 2. Prefację adwentową: „Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego Narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności”.