4. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Poniedziałek, 21 grudnia: Jezus – ukochany i umiłowany – oddaje nam się cały

21/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
We wprowadzeniu do mszy warto podkreślić, że to już ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem (za nami już cztery niedziele Adwentu, dzisiaj poniedziałek ostatniego, niepełnego tygodnia). Już w czwartek wigilia a potem będziemy świętować urodziny Jezusa. W naszym adwentowym poznawaniu Mszy Świętej zbliżymy się dzisiaj do tajemnicy miłości Pana Boga.
W homilii, wychodząc od tekstów biblijnych, które pokazują relacje międzyludzkie pełne miłości (Ukochany, który skacze przez góry, by okazać miłość swojej wybrance; Maryja, która idzie do Elżbiety przez góry, aby jej pomóc i w ten sposób okazać swoją miłość), chcemy pokazać miłość, z którą Pan Bóg do nas przychodzi, dając nam swojego Syna w Betlejem i karmiąc nas Jego ciałem w komunii świętej w każdej Mszy Świętej.
Zwracamy uwagę na słowa przeistoczenia: „Ciało za was wydane (…). Krew za was przelana”.
„Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja: poprzez słowa i czynności Chrystusa dokonuje się Ofiara, jaką sam Chrystus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy swoje Ciało i Krew złożył w darze pod postaciami chleba i wina, dał Apostołom do spożywania i picia oraz polecił im uwieczniać to samo misterium” (OWMR 79).
Przed wypowiedzeniem słów konsekracji prosimy dzieci o podejście do ołtarza (jeśli przepisy sanitarne na to pozwalają) i zwrócenie uwagi na te słowa, na to co one oznaczają i na to co dokonuje się na ołtarzu w czasie ich wypowiadania przez księdza. Temu wszystkiemu towarzyszy wielkie skupienie.
W homilii mogą pomóc ministranci, podając dzwonki i gong.