Polecamy
4. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Środa, 23 grudnia: Błogosławiony Pan Bóg, bo lud swój nawiedził

23/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
W dzisiejszej homilii podsumowujemy tegoroczne adwentowe rozważania na temat Eucharystii. W tych parafiach, gdzie ostatnią mszę roratną odprawia się rano 24 grudnia można dzisiaj to podsumowanie pominąć i przenieść na jutro. Można wykorzystać 2. Prefację adwentową: „Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego Narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności”.
Teksty do wykorzystania
Ml 3, 1-4. 23-24; Łk 1, 57-66
2. Prefacja adwentowa
Piosenka dnia: „Kiedyś o Jezu chodził po świecie” lub „Oto Pan Bóg przyjdzie”
Słowo – klucz: Modlitwa

Sugestie do homilii
Dzisiaj słyszeliśmy modlitwę Zachariasza. Nazywamy ją łacińskim słowem Benedictus. Co ono znaczy? (Błogosławiony – z języka łacińskiego). Czy ktoś pamięta jak nazywała się modlitwa Maryi, o której mówiliśmy wczoraj (Magnificat)? Zachariasz błogosławi Boga. Dlaczego to czyni? O czym mówi do Boga? Dlaczego właśnie taka jest dzisiaj jego modlitwa? (rozmowa z dziećmi). Zachariasz dziękuje za to, co Pan Bóg uczynił jemu i jego małżonce Elżbiecie, dając im syna, Jana, który będzie ostatnim prorokiem i przygotuje cały naród izraelski na przyjście Zbawiciela, Jezusa Chrystusa (okaże miłosierdzie, jak zapowiedział od dawna przez usta proroków).
Co my chcemy dzisiaj powiedzieć Panu Bogu? Czym wypełnimy naszą modlitwę? Przypominamy dzieciom, że oprócz 18 ozdób na choinkę, na których wypisanych było 18 darów, jakich Pan Bóg nam udziela podczas każdej Mszy Świętej, otrzymały jedną – pustą, na której miały napisać jakieś słowo/słowa od siebie. Zapraszamy dzieci, aby odczytały wypisane słowa i opowiedziały innym dzieciom uczestniczącym we mszy, za co Panu Jezusowi chcą podziękować albo czego się nauczyły na roratach. Po odczytaniu swojego słowa, dzieci mogą podejść do choinki ustawionej już w kościele i zawiesić na niej swoją ozdobę (z pomocą księdza lub starszych ministrantów czy kogoś z rodziców).
Na zakończenie homilii ksiądz podsumowuje wypowiedzi dzieci, dziękuje im za udział w roratach i prosi, aby nie zapominały o modlitwie i przychodzeniu na mszę świętą. Ostatnie słowo, które jest wypisane na ostatniej ozdobie na choinkę to słowo „Modlitwa”. Uczestnicząc w roratach uczyliśmy się najpiękniejszej modlitwy, jaką jest wspólna modlitwa wszystkich uczestniczących we Mszy Świętej. Dobrze modlić się samemu, dobrze modlić się w domu z bliskimi (jesteśmy domowym Kościołem), ale najpiękniej jest modlić się we wspólnocie Kościoła, z naszymi siostrami i braćmi, przeżywając razem Eucharystię, razem przepraszać, razem prosić, razem dziękować i razem uwielbiać Pana Boga.
Dzieci otrzymują ostatnią ozdobę na choinkę, na której widnieje słowo: Modlitwa.
 
Zadanie dla dzieci
Zadbaj o to, aby wszystkie ozdoby na choinkę z 18 słowami z tegorocznych rorat znalazły się na domowej choince i przypominały wspaniały dar Jezusa dla nas wszystkich, jakim jest Eucharystia.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.