4. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Wtorek, 22 grudnia: Wielbi dusza moja Pana

22/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilisty jest dzisiaj kształtowanie postawy wdzięczności. Dziękujemy Bogu i ludziom. Eucharystia jest dziękczynieniem. Maryja, śpiewając „Wielbi dusza moja Pana” uczy nas dziękczynienia. Można przygotować słownik łaciński i grecki, by razem z dziećmi odkryć znaczenie słów dziękować i wielbić, można skorzystać ze słownika internetowego w telefonie. Po komunii świętej zapowiadamy chwilę ciszy na osobiste dziękczynienie i wspólny, dziękczynny śpiew. „Po rozdaniu Komunii Świętej, zależnie od okoliczności, celebrans i wierni przez pewien czas modlą się w ciszy. Jeśli okaże się to stosowne, całe zgromadzenie może też wykonać psalm lub inną pieśń pochwalną albo hymn” (OWMR 88).