1 niedziela Adwentu

Sugestie programowe
29/11/20
Eucharystia jest wyrazem czuwania i przyjściem Syna człowieczego
Sugestie słuchacza
29/11/20 Olaf Szczypiński
By nie stracić czujności i zdolności poznawania W tym kontekście warto zwrócić uwagę słuchaczy na słowa dzisiejszej ewangelii i przedstawione w niej wyjaśnienie istoty czuwania. Dzisiejszy fragment perykopy św. Łukasza pokazuje mi, że czuwanie należy rozumieć właśnie jako zachowywanie tego, co się otrzymało, usłyszało lub co nam polecono.
Homilia do dorosłych
29/11/20 ks. Maciej K. Kubiak
Dzisiaj rozpoczynamy Adwent i wsłuchujemy się w rozbrzmiewający z wielką mocą apel – już nie człowieka, ale samego Boga. To On, nasz Pan i Stwórca, przez swoich proroków i przez swojego Syna kieruje do nas – tu i teraz – wezwanie do czuwania, do bycia gotowym: „Uważajcie, czuwajcie!”.
Homilia do dorosłych
29/11/20 ks. Bartłomiej Kupś
Wzrusza mnie tęsknota ojca albo matki, którzy pracują daleko od ojczyzny, od domu i muszą pokonywać wiele kilometrów, by choć od czasu do czasu spotkać swoich bliskich, a rozmawiając z nimi przez telefon słyszą ze smutkiem zadawane pytania: „Kiedy wróci tata? Ile jeszcze dni trzeba na niego czekać?”.
Homilia do młodzieży
29/11/20 ks. Piotr Śliżewski
Mimo tego, że lubimy mieć wszystko od razu włączone, sami nie do końca chcemy być gotowi. Niby cenimy dyspozycyjność, ale sami nie chcemy takimi być. Bierze się to z konieczności wysiłku. Kiedy jesteśmy „dostępni” i elastyczni czasowo, wiemy, że ktoś może nam zakłócić nasz upragniony święty spokój. Poza tym, kiedy godzimy się na to, by w każdym momencie dnia i nocy być gotowymi do pracy, musimy cały czas mieć „z tyłu głowy”, że ktoś może pozmieniać nasze plany. Zażądać czegoś, co będzie w danym momencie nieprzyjemne. Popsuć nam fajny wieczór. To trochę tak jak z oczekiwaniem na ważny telefon.
Homilia do dzieci
29/11/20 Monika Zuber
Niespodzianki przytrafiają się każdemu z nas wiele razy, ponieważ nie potrafimy przewidzieć przyszłości. Cześć z tych niespodzianek jest miła i radosna, jednak bywają i niespodzianki przykre, kiedy pojawiają się niemiłe zdarzenia. Można nawet stwierdzić, że całe nasze życie jest pasmem niespodzianek, ponieważ prawie codziennie spotyka nas coś niespodziewanego.