1 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Sugestie programowe

29/11/20
Eucharystia jest wyrazem czuwania i przyjściem Syna człowieczego
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: (…) Chrześcijanie są wezwani do czuwania i czujności, o czym przypomina przypowieść o odźwiernym (Mk 13, 33-37). Wobec różnych zagrożeń (fałszywi prorocy i mesjasze, wojny, trzęsienia ziemi, głód, prześladowania; Mk 13, 5-13) należy podtrzymywać swoją wiarę i wypełniać powołanie. Należy być gotowym w decydującym momencie, a jest nim dzień paruzji. Uczniowie Chrystusa nie są zdani tylko na siebie, ale, jak poucza św. Paweł w Liście do Koryntian, to sam Chrystus „będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1, 8). Postawa oczekiwania nie może zniknąć z życia współczesnych chrześcijan. Podczas każdej Eucharystii Kościół modli się słowami „przyjdź królestwo Twoje”, przypominając sobie o powtórnym przyjściu Chrystusa w chwale.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.