Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
1 niedziela Adwentu
Sugestie słuchacza

Warto zwrócić uwagę słuchaczy (sugestie słuchacza)

29/11/20 Olaf Szczypiński
By nie stracić czujności i zdolności poznawania W tym kontekście warto zwrócić uwagę słuchaczy na słowa dzisiejszej ewangelii i przedstawione w niej wyjaśnienie istoty czuwania. Dzisiejszy fragment perykopy św. Łukasza pokazuje mi, że czuwanie należy rozumieć właśnie jako zachowywanie tego, co się otrzymało, usłyszało lub co nam polecono.