1 niedziela Adwentu
Sugestie słuchacza

Warto zwrócić uwagę słuchaczy (sugestie słuchacza)

29/11/20 Olaf Szczypiński
By nie stracić czujności i zdolności poznawania W tym kontekście warto zwrócić uwagę słuchaczy na słowa dzisiejszej ewangelii i przedstawione w niej wyjaśnienie istoty czuwania. Dzisiejszy fragment perykopy św. Łukasza pokazuje mi, że czuwanie należy rozumieć właśnie jako zachowywanie tego, co się otrzymało, usłyszało lub co nam polecono.