2 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Sugestie programowe

06/12/20
Syn Boży przychodzi w każdej Eucharystii
 Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Proroctwo mesjańskie Izajasza: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzenia” (Iz 11, 1), urzeczywistnia się w narodzeniu Jezusa. Odwołując się do proroków, homilista może przedstawiać chrześcijanom tajemnice, w które ich włącza liturgia. Chrystus nieustannie przychodzi, a przychodzenie to ma wiele wymiarów. Przyszedł jako Syn Boży na ziemię i przyjdzie powtórnie w chwale. Jego przyjście będziemy celebrować w Narodzenie Pańskie. Przychodzi również „w każdej Eucharystii celebrowanej w Adwencie” (DH 94). Uczestnictwo w adwentowej celebracji eucharystycznej powinno wiązać się z przyjmowaniem Pana, który do nas przychodzi, i naśladowaniem Go na drodze prowadzącej do Ojca.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.