Polecamy

3 niedziela Adwentu

Sugestie programowe
13/12/20
Jezus Chrystus jest źródłem radości chrześcijanina
Sugestie słuchacza
13/12/20 Rafał Bernard
Nieustanna łączność z Bogiem procentuje wewnętrznym światłem. „Zawsze się radujcie”. Z czego tu się radować – powie malkontent. Naiwne, podsumuje realista. Pusty frazes dla krytycznie nastawionego, czysta teoria w oczach ciężko doświadczonego. Czy Boża radość jest czymś innym od „zwykłej” radości? Na czym polega ciągła radość, czy jest tożsama z błogostanem? A może ze szczęściem?
Homilia do dorosłych
13/12/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Wezwanie do radości kieruje również Paweł do mieszkańców Tesaloniki (drugie czytanie), pomimo prześladowań i nawet w perspektywie męczeństwa. Uczeń Chrystusa powinien cechować się radością. Płynie ona z faktu życia w czasach ostatecznych, zaś dzień paruzji będzie dniem sądu (1 Tes 5, 25). Dlatego Paweł zachęca do modlitwy, dziękczynienia, poddania się działaniu Ducha, zachowywania tego, co szlachetne oraz unikania zła. Wymagania te zawarte są w słowach Jana Chrzciciela, który mówi o „prostowaniu drogi Pańskiej” (Iz 40, 3), a więc przygotowaniu na objawienie się chwały Boga (Iz 40, 5).
Homilia do dorosłych
13/12/20 ks. Zbigniew Kosik
W połowie adwentowego czasu wsłuchujemy się w głos docierający do nas poprzez proroka Izajasza. To były trudne chwile dla narodu wybranego. Niewola, oddalenie sprawiały, że trudno było znaleźć chwile pocieszenia i umocnienia. Mroczny czas zawsze pochłania każdą możliwość zapalenia światła nadziei. Mimo to prorok znalazł sposób, aby pokrzepić serca swych rodaków. Jego pełne otuchy i pokrzepienia słowa są niesione na fali szlachetności, wrażliwości na los wszystkich. Doskonale wie, że aby zwalczyć czyjeś zwątpienie, wpierw trzeba w sobie posiadać siłę, przekonanie, iż wszystkim kieruje Bóg.
Homilia do młodzieży
13/12/20 ks. Emil Kurek CSMA
Aplikacja „Boża radość” 13 grudnia, to idealny dzień na to, aby ta radość zagościła w sercach nas wszystkich. Przecież to tak, jak z instalowaniem nowej aplikacji na telefon, wystarczy zatroszczyć się o kilka spraw. Najpierw – naładowana bateria. Baterię naszego serca, a zwłaszcza młodego serca, które cały dzień chodzi na pełnych obrotach, trzeba ładować rano i wieczorem podczas osobistej modlitwy, a przede wszystkim na niedzielnej Eucharystii.
Homilia do dzieci
13/12/20 ks. Tomasz Rogoziński
Jako uczniowie Pana Jezusa pragniemy się zastanowić nad tym, co powinno być radością dla tych, którzy wierzą w Niego i pragną z Nim iść przez życie. O jednym z tych powodów mówi nam w pierwszym czytaniu prorok Izajasz, kiedy wypowiada słowa: „Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia…”. W naszym życiu to przyodzianie w szaty zbawienia nastąpiło w momencie przyjęcia chrztu świętego.