Polecamy
3 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Jezus Chrystus – źródłem radości chrześcijanina

13/12/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Wezwanie do radości kieruje również Paweł do mieszkańców Tesaloniki (drugie czytanie), pomimo prześladowań i nawet w perspektywie męczeństwa. Uczeń Chrystusa powinien cechować się radością. Płynie ona z faktu życia w czasach ostatecznych, zaś dzień paruzji będzie dniem sądu (1 Tes 5, 25). Dlatego Paweł zachęca do modlitwy, dziękczynienia, poddania się działaniu Ducha, zachowywania tego, co szlachetne oraz unikania zła. Wymagania te zawarte są w słowach Jana Chrzciciela, który mówi o „prostowaniu drogi Pańskiej” (Iz 40, 3), a więc przygotowaniu na objawienie się chwały Boga (Iz 40, 5).