Polecamy
3 niedziela Adwentu
Homilia do dzieci

Jezus – nasza największa radość

13/12/20 ks. Tomasz Rogoziński
Jako uczniowie Pana Jezusa pragniemy się zastanowić nad tym, co powinno być radością dla tych, którzy wierzą w Niego i pragną z Nim iść przez życie. O jednym z tych powodów mówi nam w pierwszym czytaniu prorok Izajasz, kiedy wypowiada słowa: „Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia…”. W naszym życiu to przyodzianie w szaty zbawienia nastąpiło w momencie przyjęcia chrztu świętego.