Polecamy

32 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
08/11/20
Oblubieniec spotyka naszą słabość
Sugestie słuchacza
08/11/20 Patryk Jakubowski
Mam więc prośbę do głoszącego homilię, aby szerzej omówił kontekst wyboru roztropnych panien: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Czy możemy szukać analogii tego przesłania w naszym życiu? Osobiście bliższa byłaby mi postawa podzielenia się łaską (oliwą) z innymi…
Homilia do dorosłych
08/11/20 ks. Paweł Wygralak
O czuwaniu Pan Jezus mówił wielokrotnie. W ostatnich chwilach swego życia w Ogrodzie Oliwnym zarzucał apostołom, że nie czuwali z Nim na modlitwie. Zatem czuwać to znaczy modlić się. Niekiedy tłumaczymy się, że nie mamy czasu na modlitwę. Tymczasem warto sobie uświadomić, że czas, każda godzina, minuta, sekunda są darem Bożym.
Homilia do dorosłych
08/11/20 ks. Piotr Winkler
Dla każdego wyznawcy Chrystusa roztropność jest czymś więcej niż jedynie umiejętnością mądrego rozporządzania swoim życiem. Roztropny chrześcijanin, wyznaczając Jezusowi pierwsze miejsce, ma nadzieję, że On sam powita go u progu wieczności. Tego właśnie się spodziewa i robi wszystko, aby ów cel osiągnąć. Mądrej postawy życiowej uczy nas przypowieść o pannach oczekujących pana, który ma przyjść.
Homilia do młodzieży
08/11/20 s. Arletta Ziółkowska
Trzeba zadbać o to, by nie zabrakło w naszym życiu i mądrości, i wiedzy. Autor pierwszego czytania poucza, że mądrość znajdą ci, którzy ją miłują i jej szukają. Oznacza to, że trzeba zdobyć się na wysiłek, aby posiadać tak mądrość, jak i wiedzę. Cenimy sobie takich ludzi, którzy są mądrzy i mają wiedzę.
Homilia do dzieci
08/11/20 Danuta Szelejewska
Roztropność polega na umiejętności dobierania właściwych środków prowadzących do celu. Jest to cnota, o którą warto zabiegać. Zaledwie pięć panien z Ewangelii mogło poszczycić się działaniem przynoszącym szczęście. A wystarczyło tylko zabrać ze sobą oliwę w naczyniach, dzięki niej bowiem, gdy „nadszedł pan młody, (…) weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto” (Mt 25, 10). Jest to przykład godny naśladowania. Bądźmy stale gotowi na czynienie dobra, by nie zaprzepaścić darowanej nam szansy.