32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Co z gotowością do czynienia dobra?

08/11/20 Danuta Szelejewska
Roztropność polega na umiejętności dobierania właściwych środków prowadzących do celu. Jest to cnota, o którą warto zabiegać. Zaledwie pięć panien z Ewangelii mogło poszczycić się działaniem przynoszącym szczęście. A wystarczyło tylko zabrać ze sobą oliwę w naczyniach, dzięki niej bowiem, gdy „nadszedł pan młody, (…) weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto” (Mt 25, 10). Jest to przykład godny naśladowania. Bądźmy stale gotowi na czynienie dobra, by nie zaprzepaścić darowanej nam szansy.