Polecamy
32 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Zachęcam duszpasterzy (sugestie słuchacza)

08/11/20 Patryk Jakubowski
Mam więc prośbę do głoszącego homilię, aby szerzej omówił kontekst wyboru roztropnych panien: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Czy możemy szukać analogii tego przesłania w naszym życiu? Osobiście bliższa byłaby mi postawa podzielenia się łaską (oliwą) z innymi…