Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

33 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
15/11/20
Szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Bogu
Sugestie słuchacza
15/11/20 Szymon Bojdo
By nie ustawać w tych poszukiwaniach trzeba czuwać - to zatrzymało mnie przy drugim czytaniu. Zastanowiłem się po lekturze tego tekstu, jak często ja sobie odpuszczam czekanie na ponowne przyjście Pana, jak często odpuszczam sobie przygotowanie na niebo, na nastanie królestwa Bożego?
Homilia do dorosłych
15/11/20 ks. Tomasz R. Kubak
W naszym języku, w naszej kulturze, talenty, o których mowa w Ewangelii, stały się odpowiednikami etycznych i intelektualnych cech osobistych: inteligencji, wrażliwości, zdolności działania, jakiegoś osobistego charyzmatu. Jezus przekonuje nas dziś, że obowiązkiem Jego ucznia czy uczennicy jest zrobienie użytku z tych darów, które każdy z nas posiada. Celem jest nie tylko osobisty rozwój duchowy, ale służenie innym.
Homilia do dorosłych
15/11/20 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Darem Boga jest życie, które otrzymujemy, ale jak każdy dar, może być on przyjęty z wdzięcznością, ale też może zostać odrzucony lub co najmniej wzgardzony. Nasze życie jest nie tylko darem ofiarowanym, ale i zadanym, by właściwie go wykorzystać. „Błogosławiony, kto się boi Pana” – Dawcę zapraszającego do współpracy z Nim, aby ten dar został przez każdego z nas dobrze spożytkowany
Homilia do młodzieży
15/11/20 ks. Maciej Przybylak
W potocznej mowie często słyszy się o marnowaniu talentów. Może pierwsze pytanie, jakie należy sobie postawić to, co już swoim krótkim życiu zmarnowałem, jakie moje talenty z mojej winy zostały zmarnowane. Czy mogę coś jeszcze zdziałać, by je wykorzystać dla pożytku mojego i innych i przestać je marnować? Taka interpretacja tej przypowieści jest możliwa, ale wydaje się zbyt płytka. W tej przypowieści bowiem Pan Jezus tak naprawdę nie mówi nam o naszych talentach, czytaj zdolnościach, ale o czymś o wiele, wiele ważniejszym.
Homilia do dzieci
15/11/20 Lidia Lasota
Nasze talenty Gdy korzystamy z darów Bożych i przynosimy owoce, Bóg jeszcze bardziej je pomnaża.