33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nie bójmy się!

15/11/20 ks. Tomasz R. Kubak
W naszym języku, w naszej kulturze, talenty, o których mowa w Ewangelii, stały się odpowiednikami etycznych i intelektualnych cech osobistych: inteligencji, wrażliwości, zdolności działania, jakiegoś osobistego charyzmatu. Jezus przekonuje nas dziś, że obowiązkiem Jego ucznia czy uczennicy jest zrobienie użytku z tych darów, które każdy z nas posiada. Celem jest nie tylko osobisty rozwój duchowy, ale służenie innym.