33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Pięć, dwa, jeden

15/11/20 Lidia Lasota
Nasze talenty Gdy korzystamy z darów Bożych i przynosimy owoce, Bóg jeszcze bardziej je pomnaża.