Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł
33 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Sugestie programowe

15/11/20
Szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Bogu
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: (…) Apostoł porównuje nieoczekiwane wystąpienie bólów porodowych z niespodziewanym nadejściem dnia sądu i kary. Obraz ten pochodzi z tekstów Izajasza, Jeremiasza i Ozeasza. Wybór porównania nie jest przypadkowy. Pierwszymi słuchaczami mów proroków i czytelnikami ich pism byli mężczyźni, którzy w ten sposób dowiadywali się o niewyobrażalnych dla nich cierpieniach. Swoim czytelnikom Paweł nie tylko przypomina beztroskę dawnych Izraelitów, ale przeciwstawia tej niefrasobliwości wezwanie do czuwania w oczekiwaniu na przyjście Pana.
Ewangelia pokazuje, jak mądrość ludzka wzrasta poprzez przyjmowanie darów Bożych. Ich źródłem jest mądrość Boża i to ona rozpoznaje możliwości ludzi, udzielając właściwych dla nich darów. Kto jej ufa, wie, że Bóg nie żąda rzeczy niemożliwych, lecz pełnego korzystania z Jego darów.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.