33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zadany dar

15/11/20 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Darem Boga jest życie, które otrzymujemy, ale jak każdy dar, może być on przyjęty z wdzięcznością, ale też może zostać odrzucony lub co najmniej wzgardzony. Nasze życie jest nie tylko darem ofiarowanym, ale i zadanym, by właściwie go wykorzystać. „Błogosławiony, kto się boi Pana” – Dawcę zapraszającego do współpracy z Nim, aby ten dar został przez każdego z nas dobrze spożytkowany