Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł

4 niedziela Adwentu

Sugestie programowe
20/12/20
Dwa oczekiwania na przyjście Chrystusa
Sugestie słuchacza
20/12/20 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Poza tym – jakże obco dla człowieka współczesnego, który codziennie, zmęczony, chce jak najszybciej zamknąć się przed światem w swoim wygodnym mieszkaniu, odpocząć przed telewizorem, zjeść coś dobrego, brzmią słowa z Pisma Świętego o „potomku Dawida”, „tronie Dawida”, „utwierdzeniu królestwa” i „Bożych obietnicach”.
Homilia do dorosłych
20/12/20 ks. Marek Piedziewicz
Od pierwszej sekundy zaistnienia nowego życia w łonie Maryi, było ono życiem Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Było ono boskim życiem w poczętym, materialnym ciele człowieka. Chrystus przeszedł więc przez każde stadium rozwoju poczętego życia. To boskie ciało stało się domem samego Boga. Od tej pory człowieczeństwo na zawsze zostało połączone z bóstwem. Choć niewielu ludzi rozpoznawało w Mesjaszu tego, kim jest.
Homilia do dorosłych
20/12/20 ks. Franciszek Zawadzki
Scena zwiastowania każdemu z nas jest doskonale znana. Oto do pokornej, cichej, cierpliwej, prostej dziewczyny z Nazaretu – Maryi, przybywa Anioł Gabriel, by jej przekazać Boże zamysły i Ją samą uczynić współpracowniczką Boga. Anioł przybywa i pozdrawia Maryję słowami, które niegdyś padły z ust Natana do Dawida – mówi: „Pan z Tobą”. Wiemy jak potoczyła się dalej historia. Będziemy te wydarzenia wspominać, na nowo przeżywać i czerpać łaskę płynącą z tajemnicy wcielenia Syna Bożego w czasie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Homilia do młodzieży
20/12/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Naród izraelski długo oczekiwał na przyjście Mesjasza. Wielu z nich straciło cierpliwość i przestali Nań oczekiwać. Król Dawid również oczekiwał na Mesjasza. Przez proroka Natana otrzymał zapowiedź odnośnie do jego potomka. Słowa te są proroctwem i punktem wyjścia w rozwoju myśli mesjańskiej. Są jednak zrozumiałe w kontekście Ewangelii według Świętego Łukasza.
Homilia do dzieci
20/12/20 ks. Konrad Zygmunt
Plan Boga i plan człowieka Maryja usłyszała Boży plan i go zrealizowała w swoim życiu. My też jesteśmy zaproszeni, by poznawać, usłyszeć Boży plan i go realizować. Wiele mamy planów – chociażby na te najbliższe cztery dni. Coś trzeba jeszcze zrobić, coś dokończyć, coś przygotować… Może z kimś się jeszcze spotkać, coś kupić, a może posprzątać czy podać komuś swoją pomocną dłoń…