Polecamy
4 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Przeprowadzka Boga

20/12/20 ks. Marek Piedziewicz
Od pierwszej sekundy zaistnienia nowego życia w łonie Maryi, było ono życiem Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Było ono boskim życiem w poczętym, materialnym ciele człowieka. Chrystus przeszedł więc przez każde stadium rozwoju poczętego życia. To boskie ciało stało się domem samego Boga. Od tej pory człowieczeństwo na zawsze zostało połączone z bóstwem. Choć niewielu ludzi rozpoznawało w Mesjaszu tego, kim jest.