4 niedziela Adwentu
Homilia do młodzieży

Sztuka oczekiwania

20/12/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Naród izraelski długo oczekiwał na przyjście Mesjasza. Wielu z nich straciło cierpliwość i przestali Nań oczekiwać. Król Dawid również oczekiwał na Mesjasza. Przez proroka Natana otrzymał zapowiedź odnośnie do jego potomka. Słowa te są proroctwem i punktem wyjścia w rozwoju myśli mesjańskiej. Są jednak zrozumiałe w kontekście Ewangelii według Świętego Łukasza.