4 niedziela Adwentu
Sugestie słuchacza

To nas nie dotyczy? (sugestie słuchacza)

20/12/20 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Poza tym – jakże obco dla człowieka współczesnego, który codziennie, zmęczony, chce jak najszybciej zamknąć się przed światem w swoim wygodnym mieszkaniu, odpocząć przed telewizorem, zjeść coś dobrego, brzmią słowa z Pisma Świętego o „potomku Dawida”, „tronie Dawida”, „utwierdzeniu królestwa” i „Bożych obietnicach”.