Polecamy
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Sugestie słuchacza

Król wszechświata, ale nie kozłów? (sugestie słuchacza)

22/11/20 Sławomir Zatwardnicki
Kaznodzieja będzie pewnie musiał wytłumaczyć, jak mają się do siebie czytanie drugie i Ewangelia. Apostoł zapewnia, że wszystko zostanie poddane Chrystusowi, a Syn podda się Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Zaś Pan wskazuje na wyraźny podział owce - kozły, ludzi którzy odziedziczą królestwo i tych, którzy pójdą na wieczną mękę. Czy to tylko/aż ostrzeżenie, czy jest możliwe pogodzenie powszechnego królowania z nie-królowaniem nad tą częścią ludzkości, która znalazła się po „lewej” stronie?