Polecamy
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Sugestie programowe

Sugestie programowe

22/11/20
Uczestnicy liturgii kierują spojrzenie wiary i nadziei ku przyszłości eschatologicznej
Wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat misterium Chrystusa: Biblijna symbolika pasterska tkwi korzeniami w doświadczeniu nomadów. Życie pasterza starożytnego Wschodu było dalekie od romantycznej sielanki. W ciągu dnia na otwartej przestrzeni pasterze musieli czuwać nad całym stadem. Nocą, aby lepiej bronić je przed atakiem dzikich zwierząt czy kradzieżami, gromadzili je w zagrodach. Niskie ogrodzenie z kamieni nie zawsze dostatecznie chroniło zamknięte stado, dlatego pasterze nieraz ryzykowali dla stada życie. Boża obietnica z proroctwa Ezechiela zapowiada pasterza nie tylko mocnego wobec przeciwników, ale także czułego dla najsłabszych.
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: (…) Homilista może przypomnieć, że Chleb Eucharystyczny daje życie wieczne, uzdalnia do posłuszeństwa Chrystusowi, Królowi Wszechświata, i wzmacnia nadzieję na życie z Nim bez końca w królestwie niebieskim (modlitwa po Komunii).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.