Niedziela Świętej Rodziny
Sugestie programowe

Sugestie programowe

27/12/20
Eucharystia pozwala przeżywać piękno i misję rodziny
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Homilista może zachęcić uczestników liturgii, aby we wzajemnych relacjach urzeczywistniali miłość ofiarną, która jest celebrowana w trakcie eucharystycznego „posiłku rodzinnego”. Wielki dar Eucharystii pozwala „w pełni przeżywać piękno i misję rodziny” (Mane nobiscum Domine, 30). Chleb eucharystyczny czyni z różnych członków wspólnoty rodzinnej jedno ciało, objawienie szerszej jedności Kościoła i uczestnictwo w niej; uczestnictwo w Ciele „wydanym” i Krwi „przelanej” Chrystusa staje się niewyczerpanym źródłem misyjnego i apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej (Familiaris consortio, 57).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.