Niedziela Świętej Rodziny
Sugestie słuchacza

Wierzyć czyli ufać (sugestie słuchacza)

27/12/20 Michał Piotr Gniadek
Myśląc o osobistych relacjach z Bogiem, budzi się uzasadniona obawa, czy przypadkiem nie ignorujemy Bożych wezwań w naszym życiu. Tłumaczymy się chociażby poczuciem odpowiedzialności za rodzinny byt, kondycją domowego budżetu. Musimy przyznać, że to przemawiające do rozsądku argumenty, więc trudne do podważenia. Osoba je odrzucająca łatwo może zostać oskarżona nawet o niepoczytalność.