Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Dwa narodzenia

25/12/20 ks. Maciej Szczepaniak
I my chcemy stąd wyjść odrodzeni. Jak dzieci przed naszym parafialnym żłóbkiem chcemy przysiąść u stóp Świętej Rodziny i pozwolić odtajać sercu przykrytemu może zwiędłym liściem rezygnacji. Także dziś Bóg rodzi się w naszych sercach bez ujmy dla swego Majestatu.