Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestie programowe

Sugestie programowe

25/12/20
Wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Liturgia dzisiejsza uświadamia nam szczególny związek pomiędzy tajemnicą Wcielenia a Eucharystią (…). Przedziwny związek pomiędzy tajemnicą Wcielonego Słowa i Eucharystią wyraża pieśń eucharystyczna: „Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii” (Jan Paweł II). Bożonarodzeniowe teksty liturgiczne dają homiliście bezpośrednią sposobność do głoszenia tajemnicy paschalnej Chrystusa, co jest fundamentalnym celem przepowiadania homilijnego. Homilista powinien prowadzić wspólnotę do ofiary eucharystycznej, w której uobecnia się tajemnica paschalna. Celebrowana dzisiaj Eucharystia uobecnia tajemnicę narodzin Chrystusa, które, podobnie jak Jego pierwsze przyjście, można dostrzec jedynie oczami wiary.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021