Polecamy
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestie słuchacza

Zgromadzeni na świętej wieczerzy… (sugestie słuchacza)

24/12/20
Dla większości z nas ta coroczna wieczerza ma w sobie coś ze „świętości”, bo tradycja, nastrój, staranne przygotowania, aby było pięknie, obficie, świątecznie, no i oczywiście, abyśmy byli jak najliczniej „zgromadzeni” rodzinnie i aby nikt nie był sam tego wieczoru. A jak się to wszystko ma do naszego zgromadzenia tutaj, w tej świątyni, na trwającej w tym momencie świętej wieczerzy, którą jest Eucharystia? Jak tę świętą wieczerzę przeżywamy? Na ile rozumiemy jej sens?