Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

Wszystkich Świętych

01/11/20
Przedsmak liturgii niebieskiej
01/11/20 Danuta Stankiewicz
W zlaicyzowanym świecie, gdzie nie ma szacunku dla świętości, któż jak nie my katolicy jesteśmy zobligowani do promieniowania świętością. W związku z tym nie możemy być strażą tylną Kościoła. Wręcz przeciwnie, na czele z naszymi pasterzami, mamy być strażą przednią.
01/11/20 ks. Paschalis Kowalski
Nasze doczesne życie rozgrywa się pomiędzy owym „już” i „jeszcze nie”: między tym, kim jeste­śmy, a tym, kim będziemy. Uroczystość Wszystkich Świętych wskazuje na to drugie. Jest ona jednym wielkim zapewnieniem, że nasz cel jest osiągalny; jest unaocznieniem naszej przyszłej chwały, której nie można stawiać na równi z teraźniejszymi cierpieniami (por. Rz 8, 18).
Homilia do dorosłych
01/11/20 ks. Radosław Kacprzak
Mamy dzisiaj trochę zamieszania ze świętością, bo chociaż odwiedzamy cmentarze i zapalamy znicze na grobach, to jednak w tym dniu akcentuje się bardziej element przemijalności ludzkiego życia i wspomnienie tych, którzy już odeszli z tego świata i spoczywają na naszych cmentarzach. Tymczasem dzisiejsza uroczystość ma całkiem inną wymowę.
Homilia do dorosłych
01/11/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Osiągalna do zrealizowania dzięki Chrystusowi nadzieja oglądania Boga twarzą w twarz – takiego, jakim jest – i przebywania z Nim w chwale nieba stanowi główne przesłanie dzisiejszej liturgii słowa uroczystości Wszystkich Świętych.
Homilia do młodzieży
01/11/20 ks. Jacek Zjawin
Odpowiedź na to pytanie kieruje nas ku nieskończonemu Bogu, który stwarzając człowieka umieścił w nim nieskończone pragnienia i tylko On sam jest w stanie je zaspokoić. Jak to się jednak odnosi do dzisiejszej uroczystości? W Ewangelii według św. Mateusza usłyszeliśmy dzisiaj tzw. „osiem błogosławieństw”. Greckie słowo „makarioi”, które znajduje się w tekście oryginalnym możemy przetłumaczyć za pomocą „szczęśliwi”. Mielibyśmy zatem zamiast „ośmiu błogosławieństw” – „osiem szczęść”.