Wszystkich Świętych
Homilia do młodzieży

Do pełni szczęścia

01/11/20 ks. Jacek Zjawin
Odpowiedź na to pytanie kieruje nas ku nieskończonemu Bogu, który stwarzając człowieka umieścił w nim nieskończone pragnienia i tylko On sam jest w stanie je zaspokoić. Jak to się jednak odnosi do dzisiejszej uroczystości? W Ewangelii według św. Mateusza usłyszeliśmy dzisiaj tzw. „osiem błogosławieństw”. Greckie słowo „makarioi”, które znajduje się w tekście oryginalnym możemy przetłumaczyć za pomocą „szczęśliwi”. Mielibyśmy zatem zamiast „ośmiu błogosławieństw” – „osiem szczęść”.