Wszystkich Świętych

Powołani do chwały nieba

01/11/20 ks. Paschalis Kowalski
Nasze doczesne życie rozgrywa się pomiędzy owym „już” i „jeszcze nie”: między tym, kim jeste­śmy, a tym, kim będziemy. Uroczystość Wszystkich Świętych wskazuje na to drugie. Jest ona jednym wielkim zapewnieniem, że nasz cel jest osiągalny; jest unaocznieniem naszej przyszłej chwały, której nie można stawiać na równi z teraźniejszymi cierpieniami (por. Rz 8, 18).