Polecamy
Wierzę, bo chcę! Przygotowanie do bierzmowania Best
seller
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł
Wszystkich Świętych

Sugestie programowe

01/11/20
Przedsmak liturgii niebieskiej
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: W dzisiejszej uroczystości Kościół oddaje cześć tym, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym wskazuje drogę która prowadzi do świętości. Eschatologiczne ukierunkowanie Eucharystii wyraża i wzmacnia komunię z Kościołem zbawionych w niebie (…). Druga modlitwa eucharystyczna, wzywając Parakleta, formułuje w ten sposób modlitwę o jedność Kościoła: „aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa” (SC 15). Homilista może zachęcić słuchaczy, aby obficie korzystali z pomocy łaski Bożej, i od uczty eucharystycznej, która podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej ojczyźnie (modlitwa po Komunii).
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.