Wszystkich Świętych
Homilia do dzieci

W jakim czynie zasługuję na imię „błogosławiony”?

01/11/20 bp Antoni Długosz
Mówił nam: „Wiele serca i czasu poświęcajcie ludziom chorym – gdy spotkacie chorego, który nie zerwał więzi z Panem Bogiem – możecie nazwać go żywym świętym, ponieważ daje Panu Jezusowi najpiękniejszą miłość – miłość bezinteresowną. Każdy z nas doświadczył w życiu choroby (obraz), cierpienia, przykrości, osamotnienia, krzywdzącej oceny naszego postępowania. Mogło się wydawać, że przegrywamy życie.