Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Zbawienie człowieka i świętość Boga

01/11/20 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Osiągalna do zrealizowania dzięki Chrystusowi nadzieja oglądania Boga twarzą w twarz – takiego, jakim jest – i przebywania z Nim w chwale nieba stanowi główne przesłanie dzisiejszej liturgii słowa uroczystości Wszystkich Świętych.