Apostolstwo modlitwy

Boża Dziecina (XII)

01/12/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się słowem Bożym i życiem modlitwy.