Polecamy

Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

05/11/20 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu listopada. Proponowane teksty nawiązują do obchodzonego w całym Kościele już po raz czwarty Światowego Dnia Ubogich (15 listopada).
03/12/20 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu grudnia. Proponowane teksty mają przybliżyć wiernym tematykę eucharystyczną, wynikającą z Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Eucharystia daje życie”, w którego drugi etap – pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – wchodzimy wraz z początkiem Adwentu.
06/11/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Czy roztrwonić można tylko majątek, to znaczy jakieś określone dobra materialne, jak na przykład pieniądze, biżuterię, cenne dokumenty? Oczywiście, że nie, bo mamy też dobra duchowe, które też można roztrwonić. Ileż to razy dowiadujemy się, że ktoś roztrwonił czyjąś miłość, zaufanie, dobroć. Można także roztrwonić własne dobra duchowe.
06/11/20 Danuta Szelejewska
Ludzie dorośli powtarzają, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I mają rację, ponieważ zastanawianie się nad możliwościami, jakie niosą z sobą konkretne sytuacje, pozwala wyciągnąć wnioski umożliwiające podjęcie decyzji. Przed koniecznością dokonania wyboru znalazł się rządca z dzisiejszej ewangelii. Z pewnością nie bez powodu oskarżono go o trwonienie majątku swego pana.
04/12/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Potrzeba kontaktu ze Stwórcą Gdyby to wszystko było takie łatwe, jak z lekarstwem, które przepisze lekarz – łykasz tabletkę, popijasz wodą i… organizm wraca do zdrowia. Z duszą jest inaczej niż z ciałem. Ona również potrzebuje lekarstwa...
04/12/20 Danuta Szelejewska
Powszechnie wiadomo, że dla prawidłowego funkcjonowania organizmu konieczne są zdrowe zmysły. Wielki powód do radości ma ten, kto dobrze widzi, doskonale słyszy, umie chodzić oraz ma sprawny umysł. Łatwo więc możemy sobie wyobrazić ogromny żal dwóch niewidomych, o których wspomina święty Mateusz.