Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Bogaci i biedni (pierwszy piatek listopada)

06/11/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Czy roztrwonić można tylko majątek, to znaczy jakieś określone dobra materialne, jak na przykład pieniądze, biżuterię, cenne dokumenty? Oczywiście, że nie, bo mamy też dobra duchowe, które też można roztrwonić. Ileż to razy dowiadujemy się, że ktoś roztrwonił czyjąś miłość, zaufanie, dobroć. Można także roztrwonić własne dobra duchowe.