Polecamy
Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Nie traćmy z oczu nieba (pierwszy piątek listopada)

06/11/20 Danuta Szelejewska
Ludzie dorośli powtarzają, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I mają rację, ponieważ zastanawianie się nad możliwościami, jakie niosą z sobą konkretne sytuacje, pozwala wyciągnąć wnioski umożliwiające podjęcie decyzji. Przed koniecznością dokonania wyboru znalazł się rządca z dzisiejszej ewangelii. Z pewnością nie bez powodu oskarżono go o trwonienie majątku swego pana.