Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Homilie okolicznościowe

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz! (31 XII)

31/12/20 Aleksandra Cejrowska
Poniżej, tak jak w materiałach na niedzielę, publikujemy tzw. „sugestie słuchacza”, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu własnej homilii na mszę świętą połączoną z nabożeństwem na zakończenie roku kalendarzowego (31 grudnia).