Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

Słuchając Franciszka

01/11/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ewangelista Jan rozpoczynając opis Męki Pana Jezusa, by uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia, od razu nadaje jej wymiar miłości. „Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Ta miłość napotyka na trudności: zdrada najbliższych, rozproszenie wspólnoty, odrzucenie przez otoczenie, niesłuszne oskarżenia i niesprawiedliwy wyrok, skazanie na zapomnienie… smutek i rozczarowanie tych, którzy wiele się spodziewali. A jednak miłość zwycięża!
01/12/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Parafia jest domem pośród domów i odpowiada logice wcielenia Jezusa Chrystusa, żywego i działającego we wspólnocie ludzkiej” (7) – czytamy w Instrukcji o parafii przygotowanej w Kongregacji ds. Duchowieństwa zatwierdzonej przez papieża Franciszka i ogłoszonej 29 czerwca 2020 roku. Warto przytoczyć pełny tytuł dokumentu: Nawrócenie duszpasterskie parafii w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. „Nawrócenie duszpasterskie” to określenie programowe obecnego pontyfikatu, które jest jednym z podstawowych tematów „nowego etapu ewangelizacji” (por. EG 287). Franciszek „przywiózł” je do Rzymu czerpiąc z doświadczenia Kościołów Ameryki Łacińskiej. Pojawia się ono w ważnym Dokumencie z Aparecidy, który przypomina wszystkim wierzącym, że są uczniami-misjonarzami Jezusa Chrystusa i promuje model Kościoła wychodzącego z instytucjonalnych ograniczeń w odważnym głoszeniu słowa Bożego.
15/11/20
Publikujemy obszerne fragmenty orędzia papieża Franciszka na IV Światowy Dzień Ubogich, który będziemy obchodzić 15 listopada 2020 roku. Śródtytuły pochodzą od redakcji.