Słuchając Franciszka

Miłość do końca (XI)

01/11/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ewangelista Jan rozpoczynając opis Męki Pana Jezusa, by uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia, od razu nadaje jej wymiar miłości. „Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Ta miłość napotyka na trudności: zdrada najbliższych, rozproszenie wspólnoty, odrzucenie przez otoczenie, niesłuszne oskarżenia i niesprawiedliwy wyrok, skazanie na zapomnienie… smutek i rozczarowanie tych, którzy wiele się spodziewali. A jednak miłość zwycięża!