Słuchając Franciszka

Zamieszkało między nami (XII)

01/12/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Parafia jest domem pośród domów i odpowiada logice wcielenia Jezusa Chrystusa, żywego i działającego we wspólnocie ludzkiej” (7) – czytamy w Instrukcji o parafii przygotowanej w Kongregacji ds. Duchowieństwa zatwierdzonej przez papieża Franciszka i ogłoszonej 29 czerwca 2020 roku. Warto przytoczyć pełny tytuł dokumentu: Nawrócenie duszpasterskie parafii w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. „Nawrócenie duszpasterskie” to określenie programowe obecnego pontyfikatu, które jest jednym z podstawowych tematów „nowego etapu ewangelizacji” (por. EG 287). Franciszek „przywiózł” je do Rzymu czerpiąc z doświadczenia Kościołów Ameryki Łacińskiej. Pojawia się ono w ważnym Dokumencie z Aparecidy, który przypomina wszystkim wierzącym, że są uczniami-misjonarzami Jezusa Chrystusa i promuje model Kościoła wychodzącego z instytucjonalnych ograniczeń w odważnym głoszeniu słowa Bożego.