CZYTANIA NA CZERWIEC

Czerwcowe, 1.06.2020

01/06/20 o. Benedykt Mikołajewski SSCC
Spożycie posiłku paschalnego jest prawem dla narodu wybranego i pamiątką uwolnienia z niewoli egipskiej, jest więc w konsekwencji okazją do radości i wdzięczności. Pascha jest największym świętem dla Izraela (…). Pascha Izraela jest ofiarą, ucztą i pamiątką: obejmuje przeszłość historyczną ludu wybranego; stanowi żywą teraźniejszość oraz wspomnienie przeszłości i teraźniejszości, które rodzi nadzieję co do przyszłości, a wszystko to przemienia się w radosne oczekiwanie.
Poniedziałek, 1 czerwca
Msza Święta – Nowa Pascha i wielka tajemnica wiary
 
Zwłaszcza w chwilach utrapień i niedostatków wzmagała się nadzieja oparta na wierności Boga.
Na kanwie [tej właśnie] uczty paschalnej Starego Testamentu, Chrystus dokonuje ustanowienia nowej ofiary – Nowej Paschy. Ofiara Mszy Świętej jest uobecnieniem
ofiary krzyża i największym wydarzeniem świata, w którym Bóg spotyka człowieka,
a człowiek Boga.
Tajemnica Eucharystii jest Nową Paschą. Jest zbawczą ofiarą i ucztą miłości, która uczy wspólnotowej postawy. Jest źródłem siły i duchowej przemiany. Dzięki kontaktowi z tym nadprzyrodzonym źródłem zostajemy oczyszczeni, umocnieni, żyjemy nie dla siebie, lecz dla Boga żywego i prawdziwego, a między sobą tworzymy węzeł najściślejszej miłości (por. encyklika Pawła VI Misterium fidei). Bóg obecny w Eucharystii wyzwala z grzechów i tworzy wspólnotę. Tylko człowiek wolny, prawdziwie duchowo wyzwolony, odkupiony,
może należeć do wspólnoty i przyczyniać się do jej budowania (…).
Wraz z Maryją uczmy się kontemplować i adorować Chrystusa w Eucharystii, w tej ,,wielkiej tajemnicy wiary”. Starajmy się na nowo odkryć wartość niedzieli jako Dnia Pańskiego, w którym głównym zadaniem i źródłem radości jest udział w Ofierze Mszy Świętej. Pamiętajmy, że niedziela bez Mszy Świętej musi być dniem straszliwie nudnym (…). Przez udział w niedzielnej Eucharystii człowiek dosięga korzeni radości, którą symbolizuje ,,Alleluja”. Zwróćmy też uwagę na adorację, dzięki której uczestniczymy w życiu Maryi; Jej życie od chwili Wcielenia – Zwiastowania było szczególnego rodzaju adoracją.
 
Jak Maryja, Matka Boża, adorujmy więc jak najczęściej Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Uczyńmy to także teraz, modląc się słowami litanii do Serca Pana Jezusa.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.