CZYTANIA NA CZERWIEC

Czerwcowe, 17-23.06.2020

17/06/20 o. Benedykt Mikołajewski SSCC
Papież Pius XII wydaje w 1950 roku encyklikę Haurietis aquas o Sercu Bożym. Mówi w niej między innymi o różnych darach Serca Bożego. Darem Serca Bożego jest Eucharystia. Przypomnijmy sobie tekst papieskiego nauczania: „Któż zdoła godnie opisać wzruszenie płynące z miłości przepełniającej Serce Jezusa Chrystusa w tych chwilach, gdy udzielał ludziom najwyższych darów, jak Eucharystia, w której dawał Samego siebie, jak dar ze swojej Matki Najświętszej, jak kapłaństwo, w którym pozwolił nam uczestniczyć?