CZYTANIA NA CZERWIEC

Czerwcowe, 2.06.2020

02/06/20 o. Benedykt Mikołajewski SSCC
Z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Lourdes w 1981 roku, francuski kardynał Gabriel-Marie Garrone przypomniał pewien epizod z życia św. Jana Vianneya, proboszcza z Ars. Gdy święty proboszcz przyjął Komunię Świętą, jako wiatyk, wydał paradoksalny, a więc pozornie sprzeczny, okrzyk: ,,Jak ciężko jest przyjmować Komunię Świętą po raz ostatni w życiu!”.
Wtorek, 2 czerwca
Manna – zapowiedź Eucharystii
 
Z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Lourdes w 1981 roku, francuski kardynał Gabriel-Marie Garrone przypomniał pewien epizod z życia św. Jana Vianneya, proboszcza z Ars. Gdy święty proboszcz przyjął Komunię Świętą, jako wiatyk, wydał paradoksalny, a więc pozornie sprzeczny, okrzyk: ,,Jak ciężko jest przyjmować Komunię Świętą po raz ostatni w życiu!”. W tym agonalnym okrzyku kryła się cała tajemnica miłości do Jezusa w Eucharystii, do Boskiego pokarmu, którego nawet aniołowie nie mogą przyjmować... Jeśli święty proboszcz żałował czegoś na ziemi, to właśnie Komunii Świętej. To jest ten paradoks wyrażający tajemnicę jego serca. Święty proboszcz szedł do Pana po wieczną nagrodę, ale żałował, że już nie będzie mógł więcej komunikować na ziemi…
Czym jest dla nas boski posiłek eucharystyczny? Manna w Starym Przymierzu zapowiadała go w sposób bardzo wyraźny. Gdy narodowi wybranemu groziła śmierć głodowa na pustyni, Bóg poprzez Mojżesza karmił cudownie swój lud. Manna była zapowiedzią Eucharystii. Eucharystia bezwzględnie przewyższa pokarm na pustyni swoją wartością, istotą i nadprzyrodzonymi skutkami. Cud manny, rozmnożenie chleba i ryb przez Chrystusa, były jedynie przygotowaniem do cudu Eucharystii.
W Ewangelii według św. Jana Chrystus mówi: „Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu” (J 6, 32-33). „Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6, 48-51). (…).
Chrystus (…) sam nam wyjaśnia, że manna jest jednym z doniosłych symboli, typów, zapowiedzi Eucharystii. Dopiero w świetle tekstów Nowego Testamentu w sposób pełny rozumiemy teksty Starego Przymierza. Manna jest pokarmem doczesnym i nie chroni od śmierci wiecznej. Eucharystia jest pokarmem niebieskim, duchowym i gwarancją życia wiecznego. Eucharystia jest najdoskonalszym zjednoczeniem z Chrystusem.
 
Zjednoczmy się teraz z Chrystusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie i módlmy się słowami litanii do Jego Najświętszego Serca.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.