CZYTANIA NA CZERWIEC

Czerwcowe, 24-30.06.2020

24/06/20 o. Benedykt Mikołajewski SSCC
Chrystus pozostaje w Eucharystii z miłości ku Ojcu Niebieskiemu i ku nam. Jego obecność tutaj – w tylu naszych kościołach i kaplicach – powinna rozpalać tę samą miłość ku Ojcu i ku bliźnim. Święty Ireneusz mówiąc o miłości bliźniego naucza, że musi ona być kształtowana na relacjach miłości Trójcy Przenajświętszej: „I ludzkość może być tylko na obraz Boga Jedynego w Trójcy, jeśli chce być taka jakiej On pragnie. Ludzie muszą żyć we wzajemnym odniesieniu miłości, tak jak żyją osoby Trójcy Świętej, na której obraz zostali stworzeni”.